• Pátek
  • 23.02.2024 14:38
  • Svatopluk
  • O škole
Logo

O škole

Naše mateřská škola je jednotřídní – rodinného typu, s kapacitou 28 dětí ve smíšené věkové skupině tří až šesti let.

 

Využívá zděnou jednopatrovou budovu čp.71 a přilehlou školní zahradu situovanou do klidné obytné a zahrádkářské části v obci.

 

Všechny prostory jsou rozlehlé, udržované, postupně rekonstruované, vyhovující základním hygienickým i prostorovým požadavkům pro denní pobyt dětí.

 

Denní pobyt dětí probíhá v přízemí a prvním patře budovy, konkrétně ve dvou variabilně upravitelných třídách, z čehož jedna je svým charakterem upravena jako herna/ dílnička, druhá slouží jako ložnice/ sportovní třída.

 

Jídlo je dětem podáváno v samostatné školní jídelně.

 

Mateřská škola pracuje dle vlastního školního vzdělávacího programu, jehož filozofie vychází z podstaty života člověka v malé obci ležící v sousedství měst a technického pokroku.

 

Vychází z prostředí, ve kterém děti vyrůstají, z místních podmínek přírodopisných a společenských.

 

Hlavním smyslem programu je provázet děti prvními kroky jejich života mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě a světu kolem, orientovat se v životě i v prostředí, které je obklopuje a smysluplně se v něm pohybovat.